W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl

  • Status zamówienia:Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.2.2019.PS
  • Data rozpoczęcia: 08.02.2019
  • Data zakończenia: 31.05.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 28.02.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – Wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego, Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.02.2019 r. Informacje z dnia 28 lutego 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Informacja z dnia 20 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, Informacja z dnia 28.03.2019 r. o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20.03.2019 r., Informacja z dnia 28.03.2019 r. o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.18MB
SIWZ 2PS19.pdf
SIWZ 2PS19.pdf 0.19MB
Zał​_1​_do​_SIWZ​_SOPZ​_2PS19.pdf
Zał​_1​_do​_SIWZ​_SOPZ​_2PS19.pdf 0.17MB
Zał​_2​_do​_SIWZ​_umowa​_2PS19.pdf
Zał​_2​_do​_SIWZ​_umowa​_2PS19.pdf 0.23MB
Zał​_3​_do​_oświadczenie​_warunki​_2PS19.doc
Zał​_3​_do​_oświadczenie​_warunki​_2PS19.doc 0.22MB
Zał​_4​_do​_SIWZ​_oświadczenie​_wykluczenie​_2PS19.docx
Zał​_4​_do​_SIWZ​_oświadczenie​_wykluczenie​_2PS19.docx 0.21MB
Zał​_5​_do​_SIWZ​_grupa​_kapitałowa​_2PS19.doc
Zał​_5​_do​_SIWZ​_grupa​_kapitałowa​_2PS19.doc 0.24MB
Zał​_6​_do​_SIWZ​_WU​_2PS19.doc
Zał​_6​_do​_SIWZ​_WU​_2PS19.doc 0.22MB
Zał​_7​_do​_SIWZ​_wykaz​_osób​_2PS19.docx
Zał​_7​_do​_SIWZ​_wykaz​_osób​_2PS19.docx 0.31MB
Zał​_8​_do​_SIWZ​_FO​_2PS19.doc
Zał​_8​_do​_SIWZ​_FO​_2PS19.doc 0.24MB
Wyjaśnienia​_SIWZ​_2PS19.pdf
Wyjaśnienia​_SIWZ​_2PS19.pdf 0.03MB
Informacja​_otwarcie​_ofert​_2PC19.pdf
Informacja​_otwarcie​_ofert​_2PC19.pdf 0.38MB
Informacja​_o​_wyborze​_2PS19.pdf
Informacja​_o​_wyborze​_2PS19.pdf 0.15MB
Informacja​_o​_unieważnieniu​_wyboru​_najkorzystniejszej​_oferty​_z​_dnia​_20032019​_r.pdf
Informacja​_o​_unieważnieniu​_wyboru​_najkorzystniejszej​_oferty​_z​_dnia​_20032019​_r.pdf 0.13MB
Informacja​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_2PS19.pdf
Informacja​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_2PS19.pdf 0.15MB
Ogłoszenie​_o​_unieważnieniu​_2ps19.pdf
Ogłoszenie​_o​_unieważnieniu​_2ps19.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2019 15:01 Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.7 05.04.2019 15:24 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.6 05.04.2019 15:22 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.5 29.03.2019 14:26 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.4 29.03.2019 14:13 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.3 20.03.2019 13:18 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.2 28.02.2019 13:33 Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.1 25.02.2019 11:06 Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.0 08.02.2019 15:01 Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP