BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2611.2.2019.PS
  • Data rozpoczęcia: 08.02.2019
  • Data zakończenia: 31.05.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 28.02.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – Wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego, Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.02.2019 r. Informacje z dnia 28 lutego 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Informacja z dnia 20 marca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, Informacja z dnia 28.03.2019 r. o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20.03.2019 r., Informacja z dnia 28.03.2019 r. o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

0.18MB

pdf SIWZ 2PS19.pdf

0.19MB

pdf Zał_1_do_SIWZ_SOPZ_2PS19.pdf

0.17MB

pdf Zał_2_do_SIWZ_umowa_2PS19.pdf

0.23MB

doc Zał_3_do_oświadczenie_warunki_2PS19.doc

0.22MB

docx Zał_4_do_SIWZ_oświadczenie_wykluczenie_2PS19.docx

0.21MB

doc Zał_5_do_SIWZ_grupa_kapitałowa_2PS19.doc

0.24MB

doc Zał_6_do_SIWZ_WU_2PS19.doc

0.22MB

docx Zał_7_do_SIWZ_wykaz_osób_2PS19.docx

0.31MB

doc Zał_8_do_SIWZ_FO_2PS19.doc

0.24MB

pdf Wyjaśnienia_SIWZ_2PS19.pdf

0.03MB

pdf Informacja_otwarcie_ofert_2PC19.pdf

0.38MB

pdf Informacja_o_wyborze_2PS19.pdf

0.15MB

pdf Informacja_o_unieważnieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_z_dnia_20032019_r.pdf

0.13MB

pdf Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_2PS19.pdf

0.15MB

pdf Ogłoszenie_o_unieważnieniu_2ps19.pdf

0.12MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.02.2019 15:01
Osoba publikująca: Piotr Szymański
Zmodyfikowano: 05.04.2019 15:24
Osoba modyfikująca: Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Szymański
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.0 08.02.2019 15:01 Piotr Szymański Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.1 25.02.2019 11:06 Piotr Szymański Piotr Szymański
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.2 28.02.2019 13:33 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.3 20.03.2019 13:18 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.4 29.03.2019 14:13 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.5 29.03.2019 14:26 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.6 05.04.2019 15:22 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak
BDG-V.2611.2.2019.PS Opracowanie koncepcji funkcjonalnej modernizacji Portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl 1.7 05.04.2019 15:24 Piotr Szymański Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP