BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”.

 • Nazwa zamówienia:

 • Status zamówienia: Aktualne
 • Numer zamówienia: BDG-V.2611.7.2019.MK
 • Data rozpoczęcia: 05.06.2019
 • Data zakończenia: 30.09.2019
 • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Opis zamówienia: BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-promocyjnej dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, regionów, uczelni wyższych, ekspertów z Polski i zagranicy, w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. Zmiana - Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 00-507 WarszawaPl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, wejście wyłącznie od strony ul. Wspólnej . Integralną częścią IWZ są załączniki: Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 2 – wzór umowy Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego Oznakowanie Fair Trade
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA art. usługi społeczne - na podst. art. 138o ustawy Pzp
  RODZAJ ZAMÓWIENIA usługa
  OSOBY DO KONTAKTU Milena Kuś
  KONTAKT zamowienia@mpit.gov.pl
  Termin skaładania ofert 19 czerwca 2019 do godz. 10:00

   

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_7MK19.pdf

0.41MB

pdf IWZ_7MK19.pdf

0.6MB

pdf Zal_1_OPZ_7MK19.pdf

0.69MB

pdf Zal_2_projum7MK19.pdf

0.64MB

docx Zal_3_oswiadczenie_warunki_719MK.docx

0.82MB

docx Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie_719MK.docx

0.82MB

doc Zal_5_grupa_kapitalowa_7MK19.doc

0.85MB

docx Zal_6_wykaz_usług_7MK19.docx

0.02MB

docx Zal_7_wykaz_osób_7MK19.docx

0.02MB

doc Zal_8_IWZ_formularz _ofertowy_7MK19.doc

1.18MB

docx OZNAKOWANIE_FAIR_TRADE.docx

0.04MB

pdf Zmiany_wyjaśnienia_z_dnia__12067MK19.pdf

0.42MB

pdf logo_do_pytnr_4.pdf

0.19MB

doc Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszsenia__7MK19.doc

1.17MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2019 15:57
Osoba publikująca: Milena Kuś
Zmodyfikowano: 13.06.2019 08:19
Osoba modyfikująca: Milena Kuś
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Kuś
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.0 05.06.2019 15:57 Milena Kuś Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.1 12.06.2019 15:23 Sylwia Kościelniak Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.2 12.06.2019 15:54 Milena Kuś Milena Kuś
BDG-V.2611.7.2019.MK „Organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej konferencji , w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie”. 1.3 13.06.2019 08:19 Milena Kuś Milena Kuś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP