W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych

 • Status zamówienia:Aktualne
 • Numer zamówienia:
 • Data rozpoczęcia: 09.07.2019
 • Data zakończenia: 31.12.2019
 • Wartość szacunkowa zamówienia:
 • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Opis zamówienia:
 • Przetarg nieograniczony ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
  RODZAJ ZAMÓWIENIA robota budowlana
  OSOBY DO KONTAKTU Milena Kuś
  KONTAKT zamowienia@mpit.gov.pl
  Termin skaładania ofert 25 lipca 2019 r. godz.10:00 Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach 12.07.2019 r. o godz. 10:00, 15.07.2019 r. o godz. 10:00 oraz 19.07.2019 r. o godz. 10:00.

   

  W postępowaniu wybrano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę: złożoną przez SYNTAX sp. z o.o. ul. Jeździecka 20; 05-077 Warszawa Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Uzasadnienie faktyczne: Oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ocena ofert w załaczeniu

Materiały

ogłoszenie​_bdg-v261192019
Ogłoszenie​_BDG-V261192019.pdf 0.11MB
siwz​_9mk19
SIWZ​_9MK19.pdf 0.55MB
232​_mpit​_warszawa​_stwior​_branża​_sanitarna
232​_MPiT​_Warszawa​_STWIOR​_branża​_sanitarna.pdf 0.41MB
233mpit​_warszawa-​_przedmiar​_robót​_08042019​_-​_aktualizacja
233MPiT​_Warszawa-​_przedmiar​_robót​_08042019​_-​_aktualizacja.pdf 0.23MB
bilans​_sanitarny​_ zestawienie​_materiałów
Bilans​_sanitarny​_ Zestawienie​_materiałów.pdf 23.81MB
zał​_3​_oswiadczenie​_warunki
Zał​_3​_oswiadczenie​_warunki.docx 0.08MB
zał​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie
Zał​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie.docx 0.08MB
zał​_5​_grupa​_kapitalowa
Zał​_5​_grupa​_kapitalowa.doc 0.10MB
zał​_6​_wykaz​_robot​_budowlanych
Zał​_6​_wykaz​_robot​_budowlanych.docx 0.08MB
zał​_7a​_wykaz​_osób
Zał​_7a​_wykaz​_osób.docx 0.08MB
zał​_7b​_wykaz​_osób​_na​_potrzeby​_kryterium​_oceny​_ofert​_doświadczenie​_zawodowe​_kierownika​_sanit
Zał​_7b​_wykaz​_osób​_na​_potrzeby​_kryterium​_oceny​_ofert​_Doświadczenie​_zawodowe​_kierownika​_budowy.docx 0.08MB
zał​_8​_fo
Zał​_8​_FO.doc 0.13MB
zał​_2​_ipu
Zał​_2​_IPU.pdf 0.67MB
decyzja​_pozwolenie​_na​_budowę
Decyzja​_pozwolenie​_na​_budowę.pdf 0.34MB
mkz​_-​_decyzja​_20180306
MKZ​_-​_decyzja​_20180306.pdf 0.13MB
mkz​_-​_decyzja​_20180903
MKZ​_-​_decyzja​_20180903.pdf 0.13MB
ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_17.07.2019
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_17.07.2019.pdf 0.11MB
wyjaśnienia​_i​_zmiany​_siwz​_17072019
Wyjaśnienia​_i​_zmiany​_SIWZ​_17072019.pdf 0.13MB
informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_92019mk
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_92019MK.pdf 0.04MB
ocena​_9MK19
ocena​_9MK19.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.07.2019 17:05 Milena Kuś
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Milena Kuś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 3.0 21.10.2019 16:55 Milena Rogowska
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 2.0 03.09.2019 13:40 Milena Kuś
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 1.3 25.07.2019 12:19 Piotr Szymański
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 1.2 17.07.2019 11:13 Piotr Szymański
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 1.1 11.07.2019 12:40 Milena Kuś
BDG-V.2611.9.2019. MK Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji wodociągowych 1.0 09.07.2019 17:05 Milena Kuś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP