W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Administracyjne

p.o. dyrektora: Paweł Potyra

Zastępca dyrektora: Anna Skibińska

Zastępca dyrektora: Przemysław Czyżewski

tel. 22 262 92 22

e-mail: SekretariatBA.MPiT@mpit.gov.pl

Zadania biura

Biuro Administracyjne odpowiada za:

 1. realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowanym przez Ministerstwo zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem, eksploatacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez Ministerstwo
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, dostawy ciepłej i zimnej wody, i usługi odprowadzania ścieków
 • zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i estetyki na terenie nieruchomości zarządzanych przez Ministerstwo
 • zapewnienie optymalnych warunków logistycznych dla spotkań organizowanych w siedzibie Ministerstwa
 • utrzymanie i zarządzanie flotą transportową oraz obsługę transportową członków kierownictwa Ministerstwa i komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • zapewnienie obsługi poligraficznej
 • zapewnienie optymalnych warunków logistycznych w pomieszczeniach Ministerstwa
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i wyposażenia Ministerstwa
 • planowanie, przygotowywanie, dokonywanie zakupów i usług realizowanych na rzecz Ministerstwa, w tym prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 1. gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym
 • gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa , z wyłączeniem składników majątkowych zastrzeżonych dla właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • prowadzenie magazynów Ministerstwa, w tym kontrola zapasów i dokumentowanie przychodu i rozchodu towarów znajdujących się w magazynach
 1. prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa
 2. załatwianie spraw paszportowo-wizowych dla pracowników w wydziałach/zespołach w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą
 3. zapewnienie funkcjonowania wyodrębnionej komórki realizującej zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie stałego dyżuru, planowania operacyjnego i planowania cywilnego oraz przyjęcia przedmiotów świadczeń i przygotowania oraz utrzymanie stanowisk kierowania Ministra
 5. realizacja zadań wynikających z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania, wymienionych w § 22 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 14:48 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Administracyjne 3.0 22.08.2019 11:37 Agata Kubel-Grabau
Biuro Administracyjne 2.0 09.08.2019 10:18 Bartosz Wysocki
Biuro Administracyjne 1.0 10.04.2019 17:32 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP