Biuro Administracyjne

Dyrektor: Przemysław Czyżewski

Zastępca dyrektora: Anna Skibińska

tel. 22 262 92 22

e-mail: sekretariatBA@mpit.gov.pl 

Zadania biura

Biuro Administracyjne odpowiada za:

 1. realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowanym przez Ministerstwo zarządem nieruchomościami Skarbu Państwa
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem, eksploatacją i utrzymaniem właściwego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez Ministerstwo
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, dostawy ciepłej i zimnej wody, i usługi odprowadzania ścieków
 • zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego i estetyki na terenie nieruchomości zarządzanych przez Ministerstwo
 • zapewnienie optymalnych warunków logistycznych dla spotkań organizowanych w siedzibie Ministerstwa
 • utrzymanie i zarządzanie flotą transportową oraz obsługę transportową członków kierownictwa Ministerstwa i komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • zapewnienie obsługi poligraficznej
 • zapewnienie optymalnych warunków logistycznych w pomieszczeniach Ministerstwa
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń i wyposażenia Ministerstwa
 • planowanie, przygotowywanie, dokonywanie zakupów i usług realizowanych na rzecz Ministerstwa, w tym prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 1. gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym
 • gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa , z wyłączeniem składników majątkowych zastrzeżonych dla właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • prowadzenie magazynów Ministerstwa, w tym kontrola zapasów i dokumentowanie przychodu i rozchodu towarów znajdujących się w magazynach
 1. prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa
 2. załatwianie spraw paszportowo-wizowych dla pracowników w wydziałach/zespołach w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą
 3. zapewnienie funkcjonowania wyodrębnionej komórki realizującej zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie stałego dyżuru, planowania operacyjnego i planowania cywilnego oraz przyjęcia przedmiotów świadczeń i przygotowania oraz utrzymanie stanowisk kierowania Ministra
 5. realizacja zadań wynikających z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania, wymienionych w § 22 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 19 grudnia 2018 r (https://dziennikurzedowy.mpit.gov.pl/2018-2/?page=13&offset=60 )
Zarządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 19 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (https://dziennikurzedowy.mpit.gov.pl/2018-2/?page=13&offset=60 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2019 17:32
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 10.04.2019 17:32
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Biuro Administracyjne 1.0 10.04.2019 17:32 Agata Żołnacz-Okoń administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP