Biuro Ministra

Dyrektor: Maria Prokop

Zastępca dyrektora: Piotr Ziubroniewicz

tel. 22 262 98 55

faks 22 262 99 12

e-mail: SekretariatBM.MPiT@mpit.gov.pl

 

Zadania biura

Biuro Ministra odpowiada za:

  1. organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;
  2. koordynację współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego;
  3. udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  4. koordynację udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynację spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;
  5. koordynację organizacyjną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
  6. koordynację udziału w komitetach honorowych;
  7. wdrażanie kultury zarządzania projektami w Ministerstwie;
  8. realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, z zastrzeżeniem § 26 pkt 11 i § 36 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa;
  9. zapewnienie obsługi sekretarskiej członków kierownictwa Ministerstwa;
  10. wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych w zakresie stałego dyżuru i planowania operacyjnego.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz. 64 z dnia 19 grudnia 2018 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.04.2019 11:00
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.04.2019 11:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Kozłowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Biuro Ministra 1.0 11.04.2019 11:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP