Brexit

Przedsiębiorco, wkrótce Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej - sprawdź jak możesz przygotować się do brexitu.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii Europejskiej. Ze szczególną uwagą proces toczących się negocjacji powinni śledzić przedsiębiorcy w szczególności zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy i eksporterzy), ale i podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim.

Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz postępującej dyskusji na temat ram przyszłych stosunków z tym państwem nie ma pewności, czy takie porozumienie zostanie osiągnięte.

Szczegółowa odpowiedź na pytanie: jak bardzo i od kiedy zmieni się sytuacja europejskich przedsiębiorców nie jest obecnie możliwa i uzależniona jest od wyników negocjacji. Niemniej jednak pełna świadomość skutków różnych wariantów brexitu i ich potencjalnego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą  może pozwolić na podjęcie odpowiednich środków przygotowawczych umożliwiających dostosowanie do przyszłych warunków post-brexit.

Nawet najbardziej pozytywny scenariusz zakładający uzgodnienie tekstu umowy wyjścia, przyjęcie deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych relacji oraz ustanowienie okresu przejściowego nie pozostanie w dłuższej perspektywie obojętnym dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Kluczowa jest świadomość, że każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexitu.

Interaktywny poradnik o brexicie dla przedsiębiorcy

Interaktywny poradnik o brexicie dla przedsiębiorcy skierowany jest do polskich przedsiębiorców w szczególności tych zaangażowanych na brytyjskim rynku (importerów i eksporterów), ale i podmiotów uczestniczących w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim. Skutki brexitu mogą dotknąć teoretycznie każde przedsiębiorstwo, nawet jeżeli w pierwszej chwili tak się nie wydaje.

Przedsiębiorco, poddaj analizie swoją dotychczasową działalność i sprawdź jaki wpływ może mieć brexit na twoją firmę.

Jesteś przedsiębiorcą? Zadaj pytanie o brexit!

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą. Pytanie można zadać w sposób spersonalizowany na dedykowany adres e-mail: brexit@mpit.gov.pl

Odpowiedź na pytania skierowane na adres e-mail: brexit@mpit.gov.pl zostanie udzielona na adres e-mail, z którego pytanie zostało przesłane. 

Wybrane odpowiedzi na pytania przesłane na powyższy adres e-mail, po odpowiednim zanonimizowaniu, mogą również zostać opublikowane w cześci "Pytania i odpowiedzi".

Klauzula informacyjna ws. danych osobowych.

Aktualności na stronach UE

Z uwagi na zbliżające się decydujące rozstrzygnięcia i ustalenia, zachęcamy do bieżącego śledzenia strony Rady Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej, na której publikowane są najważniejsze informacje dotyczące brexitu – kluczowe wydarzenia oraz dokumenty.

Informacje na stronach polskiej administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - informacja o brexicie
Ministerstwo Finansów - Informacje ws. brexitu
Ministerstwo Finansów - Informacja ws. wpływu brexitu na cło
Urząd Ochrony Danych Osobowych - Informacja "Jak przekazywać dane osobowe z Polski do Wielkiej Brytanii na wypadek brexitu"
Ministerstwo Zdrowia - Informacja ws skutków brexitu dla systemu refundacji
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - informacja o brexicie
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Informacja o brexicie
Główny Inspektorat Weterynarii - informacja o brexicie
Ministerstwo Cyfryzacji - Broszura "RODO a brexit: Poradnik dla przedsiębiorców"
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Informacja "Kształcenie dzieci obywateli UK w Polsce po jego wystąpieniu z UE"
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Informacja "Uznawania w Polsce wykształcenia uzyskanego w systemach oświaty UK po jego wystąpieniu z UE"
Komisja Nadzoru Finansowego - Komunikat dotyczący planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) w zakresie rynku finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego - Stanowiska UE/ESNF oraz FCA w sprawie brexitu
Komisja Nadzoru Finansowego - Komunikat dot. wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z bezumownym brexitem
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - informacje o brexicie

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 15:11
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 16.04.2019 12:54
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń