Chcę uczestniczyć w europejskich projektach obronnych

Zaproszenia do składania wniosków w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego na 2019 rok

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków, ujęte w programie prac dla Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) na rok 2019. Program został powołany w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego i ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wydajności unijnego przemysłu obronnego poprzez finansowanie projektów w fazie rozwojowej związanych z rozwojem produktu obronnego lub technologii obronnej takich jak: studia wykonalności i inne środki towarzyszące, tworzenie prototypów systemów, testowanie, kwalifikowanie, certyfikacja  oraz działania związane ze zwiększaniem wydajności w całym cyklu życia produktu obronnego lub technologii obronnej. Celem jest rozwój współpracy przemysłowej w UE, wspieranie transgranicznego udziału MŚP w projektach oraz tworzenie nowych możliwości rynkowych w Unii.

Program przewiduje finansowanie projektów w formie grantów dla konsorcjów europejskich składających się z min. z 3 podmiotów ustanowionych w 3 państwach UE. Konsorcja muszą reprezentować prywatne, publiczne podmioty z różnych państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych. Konsorcja będą mogły otrzymać do 100% finansowania ze środków UE na większość działań fazy rozwojowej poza fazą budowy prototypów, gdzie ustalono dofinansowanie 20% kosztów. Program przewiduje również bonusy finansowe dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji oraz większe finansowanie dla projektów powiązanych z PESCO.

Ogłoszenia znajdują się na portalu Komisji Europejskiej.
Dokument przedstawiający zaproszenia do składania ofert wraz z pełnym opisem tematów jest dostępny poniżej (załącznik).

Aplikowanie jest możliwe od 9 kwietnia do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 17:00.
Sposób aplikowania został opisany w przewodniku, który jest dostępny poniżej (załącznik)

Lista otwartych zaproszeń obejmuje:

 1. Zdolności w zakresie sterowanego elektronicznie ataku z powietrza EDIDP-ACC-AEAC-2019
 2. Platformy szkoleniowe dotyczących odrzutowych statków powietrznych EDIDP-ACC-CJTP-2019
 3. Modułowe i adaptacyjne sieci taktyczne przeznaczone do kontroli, zmian oraz zarządzania zachowaniem sieci, w tym cyberbezpieczeństwem EDIDP-CSAMN-SDN-2019
 4. Pakiet oprogramowania umożliwiający uzyskanie świadomości sytuacyjnej w czasie rzeczywistym w zakresie cyberobronności, pozwalający na podejmowanie decyzji związanych z obronnością EDIDP-CSAMN-SSC-2019
 5. Rozwiązanie w zakresie pakietu oprogramowania umożliwiającego tropienie zagrożeń cybernetycznych w czasie rzeczywistym oraz reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym na podstawie wspólnego wywiadu w zakresie zagrożeń cybernetycznych EDIDP-CSAMN-SSS-2019
 6. Zdolności i sprzęt potrzebny do utworzenia systemu C2 od poziomu strategicznego do taktycznego, uzupełniającego istniejące systemy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych EDIDP-ESC2S-2019
 7. Technologie platform dla marynarki wojennej, przeznaczone do celów związanych z obronnością, w tym platform zdolnych do działania w ekstremalnych warunkach klimatycznych i regionach geograficznych EDIDP-FNPRT-2019
 8. Europejska funkcja wykrywania i unikania (DAA) oparta na nowych czujnikach oraz przetwarzaniu, pozwalająca na włączenie RPAS do zarządzania ruchem powietrznym EDIDP-ISR-DAA-2019
 9. Rozwiązanie w zakresie europejskiej platformy na dużej wysokości (Euro-HAPS) związanej z obronnością Unii (obserwacja stref morskich, granic lądowych lub obiektów o krytycznym znaczeniu) EDIDP-ISR-EHAPS-2019
 10. Stała obserwacja ziemi z przestrzeni kosmicznej z automatyczną interpretacją danych i informacji, z uwzględnieniem sztucznej inteligencji, rozwiązań opartych na chmurze oraz lokalnego przetwarzania w czasie rzeczywistym przez czujniki EDIDP-ISR-PEO-2019
 11. Rozwój trudnych do wykrycia taktycznych RPAS pozwalających na przekazywanie informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z nowoczesnymi zabezpieczeniami urządzeń EDIDP-ISR-TRPAS-2019
 12. Wielozadaniowy bezzałogowy system naziemny EDIDP-MUGS-2019
 13. Zdolności obrony przeciwpancernej poza zasięgiem optycznym (BLOS) EDIDP-NGPSC-2019
 14. Rozwój jednolitych europejskich oraz krajowych zdolności w zakresie odbiorników nawigacyjnych Galileo PRS  kompatybilnych z rozwiązaniem GPS/PRS dla celów związanych z obronnością EDIDP-PNTSCC-PNT-2019
 15. Rozwój europejskich chronionych struktur sygnałowych, zabezpieczających łączność satelitarną w celach związanych z obronnością w czasie pokoju, misji i operacji wojskowych EDIDP-PNTSCC-SCC-2019
 16. Innowacyjne produkty, rozwiązania, materiały i technologie z zakresu obronności EDIDP-SME-2019

 

pdf Zaproszenie do składania ofert dla edidp 2019

1.49MB

pdf Przewodnik dotyczący aplikowania dla edidp_en

1.6MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.04.2019 12:10
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 23.04.2019 15:47
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska