COBRABIT

Wiceprezes zarządu ds. handlowych - COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie

Wiceprezes zarządu ds. handlowych - COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki).

Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, p. 309, III piętro, adres: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone kandydatom.

pdf Ogłoszenie wiceprezes zarządu Cobrabid

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 07:46
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.01.2019 07:46
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
COBRABID sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.0 07.01.2019 07:46 Ewa Jaczewska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP