COBRO – Instytut Badawczy Opakowań z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań z siedzibą w Warszawie za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 177 906,18 zł
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje stratę netto w wysokości 1 333 515,01 zł,
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

16.29MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 13:52
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 13:52
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań z siedzibą w Warszawie 1.0 09.07.2019 13:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP