Departament Budżetu Gospodarki

Dyrektor: Bożena Pleczeluk

tel.: 22 262 93 18

faks: 22 262 99 11

e-mailsekretariatDBG@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Budżetu Gospodarki odpowiada za:

 1. realizację zadań dysponenta części budżetowej 20 – Gospodarka, w zakresie planowania i realizacji budżetu, obsługi finansowo-księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i
  finansowych;
 2. realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Ministerstwie, w zakresie planowania i realizacji budżetu, obsługi finansowo-księgowej oraz sporządzania
  sprawozdań budżetowych i finansowych;
 3. realizację zadań dysponenta części budżetowej 20 – Gospodarka, w zakresie planowania i sprawozdawczości, wobec wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach
  Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków ze źródeł zagranicznych przypisanych do części budżetowej 20 – Gospodarka;
 5. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie przychodów i należności, w tym
  wynikających z umów prywatyzacyjnych;
 6. prowadzenie ewidencji księgowej funduszu świadczeń socjalnych;
 7. załatwianie spraw związanych z obsługą paszportowo-wizową pracowników w wydziałach/zespołach w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą;
 8. załatwianie spraw związanych z obsługą wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą w zakresie organizacyjnym.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2019 r. poz. 17 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.06.2019 15:07
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.06.2019 15:07
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Witold Zbikowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Budżetu Gospodarki 1.0 18.06.2019 15:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP