Departament Gospodarki Elektronicznej

Dyrektor: Dominik Wójcicki

tel. 22 262 94 21

faks 22 262 91 35

e-mailsekretariatDGE@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Gospodarki Elektronicznej odpowiada za:

  1. realizację zadań dotyczących regulacji i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki), w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa UE oraz prawa międzynarodowego;
  2. przygotowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z zakresu polityki gospodarki elektronicznej, w szczególności z zakresu zwiększenia elektronicznego obrotu gospodarczego, standaryzacji i interoperacyjności rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorców oraz rozwoju e-commerce, gospodarki opartej o dane, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji;
  3. realizację projektów finansowanych ze środków budżetowych oraz UE, w tym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC);
  4. prowadzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl, w tym utrzymanie, rozwój i aktualizację treści dostępnych w serwisie, oraz obsługę techniczną systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  5. prowadzenie punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl;
  6. prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w międzynarodowym stowarzyszeniu OpenPEPPOL;
  7. utrzymanie i rozwój Platformy elektronicznego fakturowania;
  8. obsługę udziału Ministra w KRMC.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Zarz. Nr 63 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.03.2019 15:35
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 16.05.2019 14:02
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Śliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Gospodarki Elektronicznej 1.0 27.03.2019 15:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Gospodarki Elektronicznej 1.1 08.04.2019 11:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Gospodarki Elektronicznej 1.2 16.05.2019 14:02 Agata Żołnacz-Okoń administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP