Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

Dyrektor:  Dorota Cabańska 
Zastępca dyrektora: Przemysław Hofman 

tel.: 22 262 92 40

e-mail: sekretariatDGN@mpit.gov.pl

 

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada za:

  1. obsługę merytoryczną i prawną realizacji zadań przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”,
  2. prowadzenie i koordynację prac związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, a także innych rządowych inicjatyw i programów powierzonych Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” do realizacji, w tym w szczególności prac związanych z opracowaniem analiz, koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,
  3. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministerstwa w realizacji przedsięwzięć związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, a także innych rządowych inicjatyw i programów powierzonych Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”,
  4. prowadzenie i koordynację prac związanych z realizacją wieloletniego programu gospodarczego dotyczącego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Zarz. Nr 63 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2019 13:50
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 13.03.2019 13:50
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej 1.0 13.03.2019 13:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP