Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

Dyrektor:  Dorota Cabańska 
Zastępca dyrektora: Przemysław Hofman 
Zastępca dyrektora: Hanna Uhl

tel.: 22 262 92 40

e-mail: sekretariatDGN@mpit.gov.pl

 

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada za:

  1. obsługę merytoryczną i prawną realizacji zadań przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”,
  2. prowadzenie i koordynację prac związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, a także innych rządowych inicjatyw i programów powierzonych Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” do realizacji, w tym w szczególności prac związanych z opracowaniem analiz, koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych oraz projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,
  3. prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministerstwa w realizacji przedsięwzięć związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”, a także innych rządowych inicjatyw i programów powierzonych Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”,
  4. prowadzenie i koordynację prac związanych z realizacją wieloletniego programu gospodarczego dotyczącego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  5. realizację zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 i z 2019 r. poz. 51).

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiebiorczości i Technologii z 2019 r. poz. 17 z dnia 12 czerwca 2019 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2019 13:50
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 25.06.2019 13:46
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej 1.0 13.03.2019 13:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej 1.1 10.04.2019 14:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej 1.2 06.05.2019 12:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej 1.3 25.06.2019 13:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP