Departament Innowacji

Dyrektor: Jan Staniłko

Zastępca dyrektora: Beata Lubos

Zastępca dyrektora: Julita Wilczek

tel. 22 262 95 31

faks 22 262 91 33

e-mail: sekretariatdin@mpit.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Innowacji odpowiada za:

 1. realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania strategii i polityk rozwoju gospodarczego, projektowanie polityki spójności oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie:
  • polityki innowacyjności,
  • polityki technologicznej,
  • polityki zakupowej,
  • polityki przemysłowej (w tym cyfryzacji przemysłowej);
 2. realizację zadań związanych z podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektorów przemysłowych;
 3. opracowywanie instrumentów wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki;
 4. prowadzenie spraw z zakresu:
  • własności przemysłowej oraz nadzoru merytorycznego nad Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • polityki nowej szansy,
  • instytucji otoczenia biznesu, 
  • polityki klastrowej oraz Krajowych Klastrów Kluczowych, 
  • Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
  • nadzoru merytorycznego nad instytutami badawczymi prowadzącymi prace B+R  w zakresie kompetencji Departamentu oraz w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 5. prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dotyczących polityki kosmicznej UE i Polski;
 6. realizację projektów pozakonkursowych w ramach PO IR oraz projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020;
 7. koordynację zagadnień dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie, z wyłączeniem pomocy publicznej udzielanej w ramach środków europejskich;
 8. prowadzenie spraw wynikających z przewodniczenia przez Ministra pracom Rady do spraw Innowacyjności oraz Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności;
 9. prowadzenie spraw z zakresu regulacji produktowych, w szczególności w sektorze chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, tytoniowym;
 10. realizację zadań związanych z transformacją gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, w tym kwestii związanych ze śladem środowiskowym oraz dostępem przemysłu do surowców.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ((Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz.64 z dnia 18 grudnia 2019 r. ) )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.03.2019 15:53
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 08.04.2019 14:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Justyna Gorzoch
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Innowacji 1.0 19.03.2019 15:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Innowacji 1.1 08.04.2019 13:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Innowacji 1.2 08.04.2019 14:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP