Departament Komunikacji

Dyrektor: Patrycja Loose

Zastępca dyrektora: Agnieszka Krzemińska

tel. 22 262 98 60

e-mail: sekretariatDK.MPiT@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Komunikacji odpowiada za:

  1. prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynowanie kontaktów z mediami, oraz zapewnienie obsługi medialnej członkom kierownictwa Ministerstwa;
  2. koordynację funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej Ministerstwa;
  3. zarządzanie architekturą informacji BIP Ministerstwa, stronami: mpit.gov.pl, obywatel.gov.pl i innymi stronami internetowymi Ministerstwa, z wyłączeniem tematycznych stron internetowych,
    za zarządzanie którymi odpowiadają właściwe komórki organizacyjne, oraz koordynowanie publikacji Ministerstwa w serwisie Dane.gov.pl i portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego;
  4. informowanie o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji oraz przygotowanie przeglądów
    prasy dla członków kierownictwa Ministerstwa i pracowników;
  5. koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń. 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz. 64 z dnia 19 grudnia 2018 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.04.2019 11:45
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.04.2019 11:45
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Komunikacji 1.0 18.04.2019 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP