Biuro Kontroli

Dyrektor: Dorota Rosińska

Zastępca Dyrektora: Aleksandra Kutowska

tel. 22 262 92 86

fax: 22 262 91 43

e-mail: sekretariatBK@mpit.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Kontroli odpowiada za:

1)     prowadzenie:

a)   kontroli  organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b)   kontroli na podstawie przepisów szczególnych,

c)   kontroli wewnętrznych w Ministerstwie;

2)     koordynację:

a)  rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji,

b)  organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie,

c)  zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, z wyłączeniem analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji;

3)  realizację zadań związanych z wdrażaniem w Ministerstwie Rządowego Programu  Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

W strukturze Departamentu znajduje się komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewniająca obsługę organizacyjną Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 16:01
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.01.2019 16:01
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Kontroli 1.0 08.01.2019 16:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP