W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dyrektor: Wojciech Paluch

Zastępca dyrektora: Zbigniew Wojciechowski

tel.: 22 262 94 47

faks: 22 262 91 37

e-mail: SekretariatDMP@mpit.gov.pl

 

Zadania departmentu

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za:

 1. realizację zadań Ministra dotyczących instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności związanych z konkurencyjnością i przedsiębiorczością;
 2. realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania programów w zakresie polityki przedsiębiorczości;
 3. współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej gospodarka;
 4. prowadzenie spraw dotyczących pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi;
 5. prowadzenie spraw dotyczących projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 6. koordynację realizacji zadań Ministra dotyczących procesu włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przeglądu kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534);
 7. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 8. sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze handlu krajowego, z wyłączeniem handlu prowadzonego w formie elektronicznej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu administrowania obrotem towarami i usługami, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
 10. administrowanie środkami ograniczającymi obrót towarami i usługami, nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych, z wyłączeniem spraw dotyczących materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym;
 11. prowadzenie spraw dotyczących przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru tych przedstawicielstw oraz wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału;
 12. prowadzenie spraw związanych z CEIDG w zakresie interpretowania przepisów i podejmowania prac legislacyjnych dotyczących funkcjonowania CEIDG oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG;
 13. prowadzenie spraw w zakresie giełd towarowych określonych ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312);
 14. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad biurami informacji gospodarczej;
 15. prowadzenie spraw z zakresu regulacji prawnych związanych z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła.
   

Jeżeli masz pytanie prawne związane z działalnością przedsiębiorstwa, skorzystaj z Centrum Pomocy na stronie https://www.biznes.gov.pl/.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 14:45 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2.0 09.08.2019 10:04 Bartosz Wysocki
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1.1 21.06.2019 11:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1.0 15.04.2019 14:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP