Departament Prawny

Dyrektor: Joanna Sauter-Kunach

Zastępca dyrektora: dr Anna Popielarczyk-Drzał 

tel. 22 262 98 70

fax 22 262 99 10

e-mail: sekretariatDP.MPiT@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Prawny odpowiada za:

  1. obsługę prawną Ministra;
  2. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, a także reprezentowanie Ministra przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne;
  3. koordynację procesu legislacyjnego lub wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  4. zapewnienie poprawności formalnoprawnej tekstów jednolitych aktów normatywnych opracowywanych przez właściwe komórki merytoryczne;
  5. publikowanie zarządzeń Ministra w Dzienniku Urzędowym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
  6. prowadzenie rejestru zarządzeń Ministra publikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra i decyzji Ministra;
  7. prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra oraz dokonywanie, na wniosek właściwych komórek organizacyjnych, wpisów projektów aktów normatywnych do wykazu prac legislacyjnych Ministra;
  8. prowadzenie spraw związanych z oceną legalności decyzji w zakresie nacjonalizacji przedsiębiorstw.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 10:51
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.01.2019 10:51
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Prawny 1.0 08.01.2019 10:51 administrator gov.pl Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP