W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Spraw Europejskich

Dyrektor: Aleksandra Frelek

Zastępca dyrektora: Maria Szymańska

Zastępca dyrektora: Piotr Gołębiowski

tel.: 22 262 96 93

faks: 22 262 91 46

e-mail: sekretariatDSE@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Spraw Europejskich odpowiada za:

  1. prowadzenie spójnej polityki europejskiej Ministerstwa, w tym prowadzenie horyzontalnej polityki rynku wewnętrznego UE;
  2. kwestie związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady UE i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji Ministra;
  3. wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji wzrostu konkurencyjności oraz wspierania działań polskiego przemysłu i przedsiębiorców na rzecz utrzymania konkurencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE;
  4. monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez Komisję Europejską postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;
  5. sprawy związane z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT);
  6. nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli;
  7. koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
  8. prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w posiedzeniach Komitetu ds. Europejskich (KSE);
  9. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra w obszarze dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, z wyłączeniem procedury powiadomień przewidzianej w art. 15 ust. 7 tej dyrektywy.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 14:47 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tamara Konarska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Spraw Europejskich 1.1 18.06.2019 16:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Spraw Europejskich 1.0 15.04.2019 14:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP