Dokumenty unijne ws. brexitu

Broszura KE dla przedsiębiorców

Komisja Europejska przygotowała specjalną broszurę dedykowaną przedsiębiorcom "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit", w której przedstawione zostały podstawowe informacje w sprawie wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Broszura KE  Pobierz plik: pdf Broszura KE "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit"

Rozmiar : 0.33MB

Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 roku”

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.

Komunikat KE Pobierz plik: PDF Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 roku”

Rozmiar : 0.82MB

Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 r. Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie planu awaryjnego działania na wypadek urzeczywistienia scenariusza no deal brexit.Przedstawiony pakiet obejmuje 14 dodatkowych środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

Komunikat KE Pobierz plik: PDF Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 r. Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

Rozmiar : 0.61MB

Pytania i odpowiedzi: konsekwencje wyjścia UK z UE bez umowy tj. no deal brexit

Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie wokół ratyfikacji umowy o wystąpieniu uzgodnionej między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 25 listopada 2018 r. oraz ubiegłotygodniowy apel Rady Europejskiej (art. 50) o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń, Komisja Europejska opublikowała również zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

Zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit Pobierz plik: pdf Zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

Rozmiar : 0.42MB

Noty KE i unijnych agencji ws. brexitu

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, jak również poszczególne Agencje Unii Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowanie wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

e-commerce Pobierz plik: pdf e-commerce

Rozmiar : 0.29MB

podpis elektroniczny Pobierz plik: pdf podpis elektroniczny

Rozmiar : 0.29MB

geoblokowanie Pobierz plik: pdf geoblokowanie

Rozmiar : 0.31MB

prawo spółek Pobierz plik: pdf prawo spółek

Rozmiar : 0.31MB

farmaceutyki Pobierz plik: pdf farmaceutyki

Rozmiar : 0.31MB

Q&A farmaceutyki a brexit Pobierz plik: pdf Q&A farmaceutyki a brexit

Rozmiar : 0.72MB

detergenty Pobierz plik: pdf detergenty

Rozmiar : 0.31MB

homologacja pojazdów silnikowych Pobierz plik: pdf homologacja pojazdów silnikowych

Rozmiar : 0.39MB

homologacja pojazdów nieporuszających się po drogach Pobierz plik: pdf homologacja pojazdów nieporuszających się po drogach

Rozmiar : 0.41MB

znaki towarowe i wzory Pobierz plik: pdf znaki towarowe i wzory

Rozmiar : 0.33MB

produkty przemysłowe Pobierz plik: pdf produkty przemysłowe

Rozmiar : 0.44MB

nawozy Pobierz plik: pdf nawozy

Rozmiar : 0.29MB

materiały wybuchowe do użytku cywilnego Pobierz plik: pdf materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Rozmiar : 0.37MB

reguły pochodzenia towarów Pobierz plik: pdf reguły pochodzenia towarów

Rozmiar : 0.34MB

nielegalne pozyskiwanie drewna i handel nim Pobierz plik: pdf nielegalne pozyskiwanie drewna i handel nim

Rozmiar : 0.3MB

zarządzanie aktywami Pobierz plik: pdf zarządzanie aktywami

Rozmiar : 0.37MB

instrumenty finansowe Pobierz plik: pdf instrumenty finansowe

Rozmiar : 0.42MB

usługi bankowe Pobierz plik: pdf usługi bankowe

Rozmiar : 0.33MB

ubezpieczenia Pobierz plik: pdf ubezpieczenia

Rozmiar : 0.25MB

zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf zamówienia publiczne

Rozmiar : 0.31MB

dodatkowe świadectwa ochronne Pobierz plik: pdf dodatkowe świadectwa ochronne

Rozmiar : 0.32MB

kwalifikacje zawodowe Pobierz plik: pdf kwalifikacje zawodowe

Rozmiar : 0.33MB

artykuły pirotechniczne Pobierz plik: pdf artykuły pirotechniczne

Rozmiar : 0.44MB

bezpieczeństwo w przemyśle Pobierz plik: pdf bezpieczeństwo w przemyśle

Rozmiar : 0.4MB

ochrona danych Pobierz plik: pdf ochrona danych

Rozmiar : 0.31MB

transport drogowy Pobierz plik: pdf transport drogowy

Rozmiar : 0.36MB

transport morski Pobierz plik: pdf transport morski

Rozmiar : 0.42MB

środki ochrony roślin Pobierz plik: pdf środki ochrony roślin

Rozmiar : 0.31MB

Q&A środki ochrony roślin a brexit Pobierz plik: pdf Q&A środki ochrony roślin a brexit

Rozmiar : 0.53MB

produkty biobójcze Pobierz plik: pdf produkty biobójcze

Rozmiar : 0.37MB

Q&A produkty biobójcze a brexit Pobierz plik: pdf Q&A produkty biobójcze a brexit

Rozmiar : 0.57MB

żywność Pobierz plik: pdf żywność

Rozmiar : 0.4MB

karmy dla zwierząt/ pasze Pobierz plik: pdf karmy dla zwierząt/ pasze

Rozmiar : 0.39MB

GMO Pobierz plik: pdf GMO

Rozmiar : 0.29MB

wody mineralne Pobierz plik: pdf wody mineralne

Rozmiar : 0.29MB

przemieszczanie żywych zwierząt Pobierz plik: pdf przemieszczanie żywych zwierząt

Rozmiar : 0.35MB

certyfikaty i pozwolenia wymagane przy transporcie żywych zwierząt Pobierz plik: pdf certyfikaty i pozwolenia wymagane przy transporcie żywych zwierząt

Rozmiar : 0.3MB

cła i podatki pośrednie Pobierz plik: pdf cła i podatki pośrednie

Rozmiar : 0.25MB

licencje importowe i eksportowe Pobierz plik: pdf licencje importowe i eksportowe

Rozmiar : 0.34MB

egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne Pobierz plik: pdf egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne

Rozmiar : 0.22MB

VAT Pobierz plik: pdf VAT

Rozmiar : 0.38MB

normy emisji co2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych Pobierz plik: pdf normy emisji co2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych

Rozmiar : 0.39MB

kosmetyki Pobierz plik: pdf kosmetyki

Rozmiar : 0.16MB

REACH

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT

Konsekwencje brexitu – homologacja maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach Pobierz plik: pdf Konsekwencje brexitu – homologacja maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Rozmiar : 0.37MB

Konsekwencje brexitu - zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach Pobierz plik: pdf Konsekwencje brexitu - zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach

Rozmiar : 0.48MB

Konsekwencje brexitu - działalność gospodarcza w obszarze materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych Pobierz plik: pdf Konsekwencje brexitu - działalność gospodarcza w obszarze materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych

Rozmiar : 0.49MB

Konsekwencje brexitu - licencjonowanie obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania Pobierz plik: pdf Konsekwencje brexitu - licencjonowanie obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania

Rozmiar : 0.36MB

Konsekwencje brexitu - reguły pochodzenia Pobierz plik: pdf Konsekwencje brexitu - reguły pochodzenia

Rozmiar : 0.27MB

Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przygotowała dokument (załącznik) zawierający zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w zakresie praw obywateli zawartych w umowie wyjścia UK z UE.

Poniżej przedstawiamy kwestie szczególnie ważne dla europejskich przedsiębiorców.

Jestem obywatelką brytyjską i mieszkam w Londynie, ale dojeżdżam do pracy do Paryża. Czy będę mogła kontynuować pracę we Francji po zakończeniu okresu przejściowego?
Tak. Umowa o wystąpieniu chroni także tzw. pracowników przygranicznych. Pracownik przygraniczny jest osobą, która pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w jednym państwie, a mieszka w innym państwie. Będzie Pani mogła kontynuować pracę w Paryżu, mieszkając w Londynie. Będzie miała Pani możliwość złożenia wniosku do władz francuskich o wydanie nowego dokumentu, który poświadczy, że jest Pani pracownikiem przygranicznym chronionym przez umowę o wystąpieniu. Dokument ułatwi Pani podróżowanie do Francji, kontynuowanie tam pracy, a także wracanie do Zjednoczonego Królestwa.

Jestem Cypryjką i mieszkam w Londynie z moją mamą, która pracuje jako inżynier. Chodzę jeszcze do szkoły, ale w przyszłości chciałabym otworzyć własną kwiaciarnię. Czy po zakończeniu nauki w szkole będę mogła pozostać w Zjednoczonym Królestwie i zacząć pracę?
Tak. Będziesz mieć nie tylko możliwość pozostania w Zjednoczonym Królestwie, ale zachowasz też swobodę wyboru, jaką przyznają obecnie obywatelom UE przepisy unijne dotyczące swobodnego przemieszczania się osób Będziesz mogła pracować, uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą albo pozostać w domu i opiekować się swoją rodziną. Twoje prawa nie ulegną zmianie po rozpoczęciu pracy.

Mieszkam w Portugalii ale jestem obywatelem Zjednoczonego Królestwa, chronionym umową o wystąpieniu. Czy po zakończeniu okresu przejściowego będę mógł korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE?
Obywatele Zjednoczonego Królestwa chronieni umową o wystąpieniu w jednym państwie członkowskim nie będą mogli powoływać się na umowę o wystąpieniu celem uzyskania prawa do swobodnego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego, aby założyć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi lub usługi transgraniczne na rzecz osób w innych państwach członkowskich. Nie ma to wpływu na żadne prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa na podstawie innych instrumentów prawa UE lub prawa krajowego.

Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r. Pobierz plik: pdf Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

Rozmiar : 0.57MB

Kwalifikacje zawodowe a brexit

Informacja o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku umownego, jak i bezumownego brexitu Pobierz plik: docx Informacja o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku umownego, jak i bezumownego brexitu

Rozmiar : 0.03MB

Legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze (obecnie głównie techniczne). Najważniejsze akty prawne przyjęte lub planowane do przyjęcia w odniesieniu do poszczególnych obszarów znajdują się w poniżej załączonej tabeli.

Legislacyjne działania dostosowawcze w związku z brexitem Pobierz plik: pdf Legislacyjne działania dostosowawcze w związku z brexitem

Rozmiar : 0.28MB

W szczególności Państwa uwagę kierujemy na poniższe akty:

Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady uzupełniające prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Zgodnie z zapowiedziami KE, w zależności od potrzeb i wyników negocjacji, lista tzw. aktów dostosowawczych może być jeszcze rozszerzana.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 15:13
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 13.02.2019 17:19
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń