E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

W dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 12:30 zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania”. Prezentacja będzie miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, w sali AB, (wejście od ul. Wspólnej).

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: marek.miazkiewicz@mpit.gov.pl, podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 dnia 18.07.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie będzie utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.07.2019 15:47
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.07.2019 15:47
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Michał Paćkowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania 1.0 08.07.2019 15:47 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP