Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz złożyć dokumenty (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W naszym urzędzie działa Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki: /MPIT/SkrytkaESP. Złożenie podania do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii możliwe jest jedynie w przypadku posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP.

Dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, znajdujący się na informatycznym nośniku danych, możesz również dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (8.15 - 16.15) do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kancelaria znajduje się w pokoju 13 przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

 Akceptujemy doręczenie dokumentów na płytach CD-ROM oraz formaty dostarczanych danych wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Jeżeli chcesz przekazać więcej niż jeden plik, umieść spakowane pliki w jednym z poniższych formatów:

  • .zip - ZIP file format,
  • .tar - Tape Archiver,
  • .gz (.gzip) - GZIP file format,
  • .7Z - 7-Zip file format.

Nośniki lub dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

pdf Formaty dokumentów elektronicznych.

0.32MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 206, poz. 1216 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.07.2019 08:49
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 04.07.2019 08:49
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1.0 04.07.2019 08:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP