Gabinet Polityczny

Robert Nowicki – szef Gabinetu Politycznego Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

 1. Data urodzenia: 13.08.1982 r.
 2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Sp. z o.o.
  • PL 2012+ Sp. z o.o.
  • Giełda Papierów Wartościowych SA
 4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Higroprotect Polska Robert Nowicki

Ryszard Adamczak - doradca

 1. Data urodzenia: 21.07.1983 r.
 2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Urząd Miejski w Gołdapi
 3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Urząd Miejski w Gołdapi
 4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

Piotr Krawczuk vel Walczuk - doradca

 1. Data urodzenia: 28.06.1991 r.
 2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy
 3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Job Impulse Polska Sp. z o.o.
  • IEN S.A.
  • GRE-MAR
 4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: Nie dotyczy

Mateusz Ambrożek – doradca

 1. Data urodzenia: 14.09.1995 r.
 2. Miejsca zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  brak
 3. Źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba  została zatrudniona w gabinecie politycznym:
  • Ośrodek Myśli politycznej w Krakowie
  • Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense
 4. Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym: brak

 

Kontakt:

tel. 22 262 96 98
e-mail: SekretariatGP.MPiT@mpit.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.01.2019 16:02
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 17.06.2019 13:37
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Izabela Firląg
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Gabinet Polityczny 1.0 09.01.2019 16:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń
Gabinet Polityczny 1.1 24.01.2019 08:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Gabinet Polityczny 1.2 21.02.2019 09:13 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Gabinet Polityczny 1.3 02.04.2019 16:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Gabinet Polityczny 1.4 18.04.2019 15:02 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Gabinet Polityczny 1.5 17.06.2019 13:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP