Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Minister Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że:

• umorzenia w I kwartale 2019 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. wydał 3 (słownie: trzy) oświadczenia o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach  publicznych na łączną kwotę umorzenia: 710 801,18 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy osiemset jeden złotych i osiemnaście groszy).

Podstawa prawna

art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
"Organ wydający decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60, podaje informację kwartalną o udzielonych umorzeniach do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału."

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.04.2019 13:31
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 30.04.2019 13:31
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dorota Telak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 1.0 30.04.2019 13:31 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP