Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Sprawozdanie finansowe  Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48 085 543,76 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 46 199,60 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 90 800,40 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 946 747,10 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf sprawozdanie finansowe za 2018 r.

26.83MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 13:19
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 13:19
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu 1.0 09.07.2019 13:19 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP