W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu

12.07.2019

Sprawozdanie finansowe Instytutu Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48 894 634,45 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 1 137 769,70 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 133 338,07 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 669 943,45 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Materiały

Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r.
DNP​_Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r​_ILiM12072019.pdf 1.83MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu 1.0 12.07.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP