W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach

11.07.2019

Sprawozdanie finansowe Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 112 275 961,50 zł,

  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 3 975 116,13 zł,

  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu)własnego o kwotę 875 116,13zł,

  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 364 254,70 zł,

  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Materiały

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
DNP​_11072019​_sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r​_INSCH.pdf 8.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.07.2019 09:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach 1.0 11.07.2019 09:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP