W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu

03.07.2019

Sprawozdanie finansowe Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 871 991,89 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 37 595,33 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 37 595,33 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 167,70 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Materiały

Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018 r.
DNP​_sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_​_r​_ITAM.pdf 20.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.07.2019 15:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu 1.0 03.07.2019 15:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP