W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie

09.07.2019

Sprawozdanie finansowe Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie za  rok obrotowy 2018 składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78.484.255,60 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 388.755,75 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 88.755,75 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia  31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 406.330,91  zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Materiały

sprawozdanie finansowe za 2018
DNP​_09072019​_Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r​_ITME.pdf 4.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.07.2019 14:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie 1.0 09.07.2019 14:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP