W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi

05.07.2019

Sprawozdanie finansowe Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52 189 519,80 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2 759 289,12 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 804 289,12 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 976 145,90 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Materiały

Sprawozdanie​_finansoweza​_2018​_r.
DNP​_Sprawozdanie​_finansowe​_Instytutu​_Włókiennictwa​_za​_2018​_r​_05072019.pdf 3.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.07.2019 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Instytut Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi 1.0 05.07.2019 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP