Interpretacje indywidualne w zakresie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opublikowane poniżej interpretacje indywidualne dotyczą sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. Określają one sposób postępowania w indywidualnych sprawach przedsiębiorców i dotyczą:

  • importu alkoholu o zawartości powyżej 18% (decyzja z dnia 15.03.2019 r.),
  • sprzedaży hurtowej produktów kwalifikowanych jako "gorzkie aromatyczne zaprawy", "aromatyczne przyprawy" oraz "dodatki do potraw i napojów" zawierające alkohol w stężeniu powyżej 18% (decyzja z dnia 18.09.2018 r.),
  • magazynów składowania i dystrybucji z nich napojów alkoholowych do własnych sklepów (decyzja z dnia 23.11.2018 r.). 

docx Interpretacja indywidualna - decyzja z dnia 18.09.2018 r.

0.07MB

pdf Interpretacja indywidualna - decyzja z dnia 18.09.2018 r. (skan)

1.36MB

docx Interpretacja indywidualna - decyzja z dnia 23.11.2018 r.

0.07MB

pdf Interpretacja indywidualna - decyzja z dnia 23.11.2018 r. (skan)

0.51MB

docx Interpretacja indywidualna - decyzja z dnia 15.03.2019 r.

0.07MB

pdf Interpretacja indywidualna decyzja z dnia 15.03.2019 r. (skan)

0.58MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 16:05
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 25.03.2019 16:05
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Interpretacje indywidualne w zakresie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu 1.0 25.03.2019 16:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP