Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

  • Minister Jadwiga Emilewicz

    Minister Jadwiga Emilewicz

Życiorys

9 stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

 

Sekretariat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

tel.: 22 262 70 40
faks: 22 262 98 61
e-mail: sekretariatJEmilewicz@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Zarządzenie nr 32 z późniejszymi zmianami)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.03.2019 15:29
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 06.05.2019 14:09
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Jadwiga Emilewicz 1.0 05.03.2019 15:29 administrator gov.pl Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Jadwiga Emilewicz 1.1 06.05.2019 14:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Jadwiga Emilewicz 1.2 06.05.2019 14:09 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP