Komentarz minister Emilewicz nt. najnowszej prognozy ekonomicznej KE

Grafika zawiera informacje nt, prognozy wzrostu PKB.

Dziś kolejna porcja dobrych wiadomości. Opublikowane prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej potwierdzają naszą wiarę w polską gospodarkę i wiarygodność naszych działań prorozwojowych.

Komisja kolejny raz podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Rewizja w górę z 4,2% do 4,4% oczekiwanego tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r. stawia nas na 2 pozycji w całej Unii Europejskiej, zaraz za Maltą. Wcześniej swoje szacunki podmiosły OECD oraz MFW, a także agencje ratingowe. Możemy stwierdzić, że konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5% to niezwykle dobry wynik na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, które dodatkowo wspierane są bardzo dobrą alokacją funduszy unijnych. Z kolei bardzo dobra kondycja krajowego rynku pracy wspiera wydatki konsumpcyjne, także pod wpływem wzrostu dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych.

W ocenie ekspertów Komisji Europejskiej możliwy jest jeszcze wyższy przyrost naszego PKB, głównie za sprawą eksportu netto oraz dynamiki prywatnych inwestycji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 13:54
Osoba publikująca: Aleksandra Serkowska
Zmodyfikowano: 10.07.2019 14:19
Osoba modyfikująca: Maciej Chojnowski