W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komitet audytu

Celem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu dla działu administracji rządowej gospodarka został powołany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r.  Zmiana składu Komitetu Audytu nastąpiła na podstawie zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r.

W skład Komitetu wchodzą:

 • Pan Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – przewodniczący;
 • Pan Robert Bartold – członek niezależny;
 • Pan Michał Widelski – członek niezależny;
 • Pan Marcin Dobruk – członek niezależny;
 • Pan Marek Redźko, Dyrektor Generalny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – członek zależny;
 • Pani Dorota Rosińska, Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – członek zależny.

Zadania Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu, zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk;
 • sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
 • przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego.

Sposób i tryb działania Komitetu Audytu określa Regulamin, nadany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2018
SprawozdanieKA​_za​_2018​_rok.pdf 0.59MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.04.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Słupecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet audytu 1.0 03.04.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP