Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022

Zadaniem Komitetu było prowadzenie prac w celu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, w szczególności ich inicjowanie, nadawanie im kierunku oraz dokonywanie przeglądu stopnia zaawansowania tych prac.

W skład Komitetu wchodzili:

 1. współprzewodniczący: Wiceprezes Rady Ministrów (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Prezydent Miasta Łodzi;
 2. po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
  1. Ministra Cyfryzacji,
  2. Ministra Energii,

  3. Ministra Finansów,

  4. Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

  5. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  6. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

  7. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  8. Ministra Rozwoju,

  9. Ministra Skarbu Państwa,

  10. Ministra Sportu i Turystyki,

  11. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

  12. Ministra Spraw Zagranicznych,

  13. Ministra Zdrowia,

  14. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

 3. Wojewoda Łódzki,
 4. Sekretarz - pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przedstawiciela Ministra Rozwoju.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Komitetu zapewniał Departament Współpracy Międzynarodowej (obecnie: DHM) w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 92 70

faks (22) 262 91 36

E-mail: sekretariatdhm@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. z 2017 r. poz. 688 )
Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. 2018 poz. 709 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:38
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:39
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komitet Sterujący ds. EXPO 2022 1.0 28.01.2019 11:38 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP