Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Do zadań Komitetu należy:

zgodnie Zarządzeniem nr 41 Prezesa Rady Ministrów: "Monitorowanie realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza".

W skład Komitetu wchodzą:

 1. Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze” - Przewodniczący Komitetu
 2. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Energii ,
 3. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Finansów,
 4. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
 5. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 6. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 7. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 8. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
 9. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury,
 10. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia,
 11. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 12. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Cyfryzacji,
 13. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 14. Sekretarz/Podsekretarz w Ministerstwie Środowiska,
 15. Sekretarz – Pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Komitetu zapewnia Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Dorota Cabańska

tel. (22) 262 92 40

E-mail: sekretariatDGN@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. (zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 12:00
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 02.04.2019 08:47
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza 1.0 28.01.2019 12:00 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza 1.1 02.04.2019 08:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP