Komunikat Nr 125 /18

Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przedstawiła informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na przedsięwzięcie: ‘Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret (IEG-C)’.

Informacje o przetargu

Nr ref.: IFB-CO-14314-IEG-C

Szacunkowa wartość zamówienia – 7.839.608 Euro

Klauzula tajności:– dokumentacja przetargowa - NATO UNCLASSIFIED i częściowo NATO RESTRICTED

Pracownicy Wykonawcy, realizujący kontrakt, muszą posiadać indywidualny dostęp do informacji opatrzony klauzulą NATO SECRET.

Kontrakt dotyczy utworzenia systemu zabezpieczania usług wymiany informacji pomiędzy instytucjami i bazami NATO. Usługa IEG-C zostanie zainstalowana w 6 lokalizacjach i będzie zarządzana centralnie z SHAPE Mons. Opis warunków zamówienia znajduje się w załączniku.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Firmy zainteresowane udziałem w tym przetargu, powinny złożyć wniosek o  wydanie deklaracji uprawnienia do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 18 stycznia 2019 r. na następujące adresy:

oraz

  • w formie papierowej na adres:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. NCIA – organizator przetargu, będzie kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami, których deklaracje uprawnienia zostaną przez MPiT przekazane do NCIA.

Regulamin udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: http://mpit.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/informacje-o-przetargach-nato.html

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf Opis 125/18

0.14MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.12.2018 15:20
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.12.2018 15:20
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 125 /18 1.0 28.12.2018 15:20 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP