Komunikat Nr 126 /18

Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)  informuje o zamiarze zaproszenia do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie składu MPS w Puszczy Mariańskiej w Polsce

Informacje o przetargu

Nr ref.: ICB/2/2018

Przetarg międzynarodowy, jednostopniowy, którego przedmiot obejmuje: opracowanie, uzyskanie oraz uzgodnienie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, jak też przeprowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych koniecznych dla wykonania w pełni funkcjonalnego składu MPS wraz z częścią zaplecza administracyjnego. 

Szacunkowa wartość zamówienia – 135 808 188,16 PLN

Zarówno na etapie prowadzonego postępowania, jak i w trakcie realizacji Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED, w tym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych, co powinno zostać potwierdzone właściwym dokumentem.

Procedura przetargowa prowadzona będzie w języku polskim i język polski będzie językiem umowy.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy, powinny złożyć wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 14 stycznia 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

oraz

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów).

Regulamin udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: http://mpit.bip.gov.pl/informacje-o-przetargach-nato/informacje-o-przetargach-nato.html

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ( wydanie deklaracji uprawnienia)

Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

Kontakt w Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOPT) (warunki udziału w przetargu):

  1. Dominik Świątek, tel. 261 840 375
  2. Monika Amróz, tel. 261 840 383

pdf Opis 126/18

0.28MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.12.2018 15:20
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.12.2018 15:20
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 126 /18 1.0 28.12.2018 15:20 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP