Komunikat Nr 15/2019

Ministerstwo Obrony Republiki Bułgarii poinformowało o zamiarze zaproszenia do przetargu na budowę instalacji do magazynowania paliwa odrzutowego i odnowienia wewnętrznej drogi w bazie lotniczej Bezmer.

Informacje o przetargu

Nr ref.:  3AF31020
Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED. 
Przewidywany termin realizacji kontraktu – grudzień 2020 r.
Szacunkowa wartość kontraktu – 15 037 000 BGN

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wniosek o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 13 marca 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

  • oraz w formie elektronicznej: mzp@mpit.gov.pl

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów).

Regulamin zgłaszania w formie udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato.

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:
Ewa Swędrowska: tel. (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl
Piotr Krawczyk: tel. (22) 262 97 47.

pdf Przetarg NATO instalacja do magazynowania paliwa

0.15MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2019 10:28
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 21.03.2019 16:50
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Bożena Kujawa
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 15/2019 1.0 01.03.2019 10:28 Bożena Kujawa Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Komunikat Nr 15/2019 1.1 01.03.2019 13:33 Bożena Kujawa Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Komunikat Nr 15/2019 1.2 21.03.2019 16:50 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP