Komunikat Nr 16/2019

Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) informuje o zamiarze zaproszenia do przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacje o przetargu

Nr ref.: ICB/2/2019
Przetarg międzynarodowy, jednostopniowy, którego przedmiot obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DP) i wykonanie robót budowlanych koniecznych dla wykonania, w pełni funkcjonalnej infrastruktury Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz przekazania jej do użytkowania i eksploatacji Użytkownikowi.

Szacunkowa wartość zamówienia –  55 000 000,00  PLN
Przewidywany czas realizacji – do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zarówno na etapie prowadzonego postępowania, jak i w trakcie realizacji Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED, w tym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych, co powinno zostać potwierdzone właściwym dokumentem.
Procedura przetargowa prowadzona będzie w języku polskim i język polski będzie językiem umowy.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy, powinny złożyć wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 4 kwietnia 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Regulamin zgłaszania w formie udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato.
W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów).

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT (w sprawach dot. wydania deklaracji uprawnienia):
Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl
Piotr Krawczyk, tel.: (22) 262 97 47
Kontakt w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP):
Paweł Karwowski, tel. 261 845 683  - w sprawach przedmiotu zamówienia;
Karolina Drążek,  tel. 261 845 740 – w sprawach formalno-prawnych .

pdf Przetarg Orzysz infrastruktura drogowa 01.03.2019

1.48MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2019 15:04
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 01.03.2019 15:04
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Bożena Kujawa
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 16/2019 1.0 01.03.2019 15:04 Bożena Kujawa Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP