Komunikat Nr 21 / 2019

Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu koncepcji przyszłego nadzoru i kontroli Sojuszu „Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) Project 8 titled AFSC High Level Technical Concepts (HLTCs)"

Informacje o przetargu
Nr ref.: AFSC HLTC
Klauzula tajności: NATO SECRET  

Zamówienie – badanie techniczne, które ma przeprowadzić Wykonawca w celu wygenerowania HLTC spełniającego wymagania dla  AFSC w okresie do 2035 r., a także analiza siły, słabości, szans, zagrożeń (SWOT) HLTC. Wykonany projekt powinien zawierać:

  • Opis architektury HLTC;
  • Raport HLTC, w tym opis architektury HLTC, narracyjne wyjaśnienie architektury, analiza TRL systemów i podsystemów wykorzystywanych w koncepcji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób Koncepcja rozwiązuje określone wyzwania technologiczne;
  • Raport oceny HLTC zawierający analizę SWOT koncepcji;
  • Streszczenie wykonawcze HLTC i prezentacja opisująca koncepcję.

Szacunkowa wartość kontraktu – 500,000 € za jeden projekt HLTC

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wnioski o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 10 kwietnia 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

oraz

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie ( w ramach konsorcjów).
Regulamin udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato,
Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf dhm_nspa_koncepcja_hltc_2019-04-02

0.86MB

pdf dhm_nspa_opis_hltc_2019-04-02

0.01MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.04.2019 11:51
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 02.04.2019 11:51
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 21/2019 1.0 02.04.2019 11:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP