Komunikat Nr 33 / 2019

Baza Sił NATO w Neapolu, Włochy poinformowała o zamiarze ogłoszenia przetargu na zaopatrzenie bazy w gaz i prąd elektryczny.

Informacje o przetargu

Nr ref.:  IFIB ACO-NAP-19-11

Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED,

Przewidywany czas kontraktu: 1 listopad 2019 – 31 październik 2020 z możliwością przedłużenia o rok.
szacunkowa wartość zamówienia – 7.056.283,94 Euro

Przedsiębiorcy planujący złożenie oferty w tym przetargu muszą posiadać: deklarację uprawnienia oraz DUNS Registration Number oraz być zarejestrowani na portalu ACO e-Bid Portal. Szczegóły i adresy portali podane są poniżej w załaczniku.

 Miejsce świadczenia usługi: Neapol , Włochy.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wniosek o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 3 czerwca 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

oraz

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów). 

Regulamin zgłaszania w formie udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato.

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Ewa Swędrowska: tel. (22) 262 97 83, Piotr Krawczyk: tel. (22) 262 97 47. e-mail: mzp@mpit.gov.pl

 

pdf aco-nap-19-11_gaz i elektryczność

0.12MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.05.2019 16:46
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 28.05.2019 16:46
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 33 / 2019 1.0 28.05.2019 16:46 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP