Komunikat Nr 35 / 2019

Agencja Wsparcia i Zakupów NATO (NSPA) przedstawiła informację o zamiarze ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu koncepcji przyszłego nadzoru i kontroli sojuszu „Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) Project 8 titled „AFSC Risk Reduction / Material Feasibility ( etap drugi)

Informacje o przetargu

Nr ref.: AFSC HLTC

Klauzula tajności:– NATO SECRET  

Wykonawca kontraktowego wsparcia inżynieryjnego (CES) wykona i utrzyma zdolność wsparcia doradczego drugiej fazy działań inżynierskich Biura Projektu AFSC.

Działania drugiej fazy koncepcji, które będą wspierane przez personel CES, obejmują:

  • Wspieranie realizacji i oceny badań koncepcji technicznej,
  • Wspieranie przygotowania oświadczeń o pracy dla studiów wykonalności,
  • Wspieranie realizacji i oceny studiów wykonalności,
  • Wykonawywanie dodatkowej pomocy technicznej zgodnie z potrzebami

Termin realizacji - 3 lata od podpisania kontraktu

Szacunkowa wartośc kontraktu - 3 600 000 euro

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wnioski o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 11 czerwca 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

oraz

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia.  Przedsiębiorcy, który ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie ( w ramach konsorcjów) zobowiązani są do złożenia wniosków indywidualnie ale deklarację uprawnienia otrzymują wspólnie.

Regulamin udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato,

Nowy Regulamin i wzory wniosków zostały wprowadzone w dniu 28 maja 2019 r.

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf afcs_risk_reduction-opis-30.05.2019

0.18MB

pdf afcs-risk_reduction-30.05.2019

0.86MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.05.2019 09:12
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 31.05.2019 09:12
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 35/2019 1.0 31.05.2019 09:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP