Komunikat Nr 9/2019

Centrum Działań Połączonych NATO (JOINT WARFARE CENTRE) w Stavanger, Norwegia, poinformowało o zamiarze ogłoszenia przetargu na wsparcie w czasie realizacji ćwiczeń „Exercise Support – Short Term Operational Contractors (STOC)”.
Informacje o przetargu
Nr ref.: IFIB-ACT-JWC-19-08
Klauzula tajności: NATO UNCLASSIFIED

Przewidywana długość kontraktu – od 1.07.2019 do 30.06.2020 z możliwością przedłużenia o 4 lata.

Szacunkowa wartość kontraktu – 55-65 mln NOK w ciągu 5 lat.

Miejsce dostaw i świadczenia usług: Joint Warfare Centre Stavanger, Norwegia lub inne lokalizacje EXCON.

Pracownicy wykonawcy zamówienia muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych na poziomie NATO SECRET.

Wniosek o zgłoszenie w formie nominacji

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć wniosek o zgłoszenie w formie nominacji – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 14 marca 2019 r. na następujące adresy:

w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

oraz

w formie elektronicznej: mzp@mpit.gov.pl

Regulamin zgłaszania w formie nominacji do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato
Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:
Ewa Swędrowska: tel. (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf DHM_JWC_doradztwo_cwiczenia_14032019

0.07MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 15:38
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.02.2019 15:38
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 9/2019 1.0 18.02.2019 15:38 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP