Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne służą uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Do najważniejszych korzyści z prowadzenia konsultacji należą:

  • lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców proponowanego rozwiązania,
  • poprawa rozwiązania będącego przedmiotem konsultacji,
  • nowe propozycje rozwiązań,
  • upowszechnienie informacji o prowadzonych działaniach i większa akceptacja społeczna.

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych zostały określone w Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Wykaz nie jest katalogiem zamkniętym. Ma wspomóc dobór podmiotów do konsultowania konkretnych projektów aktów prawnych.

W przypadku zainteresowania wpisem do wykazu proszę przekazać informacje za pomocą poniższego formularza..

xlsx Wykaz podmiotów do wykorzystania w trakcie konsultacji publicznych aktualizacja 10 kwietnia 2019 r.

0.16MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.02.2019 13:21
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.04.2019 15:41
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Pohl
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultacje publiczne 1.0 21.02.2019 13:21 administrator gov.pl Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konsultacje publiczne 1.1 10.04.2019 15:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP