Konsultacje publiczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Otwarta dłoń na białym tle, nad nią dymki wypowiedzi.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza konsultacje publiczne dotyczące projektu Programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019 - 2020 "Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych".

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków dla partnerskiej, aktywnej i efektywnej współpracy Ministerstwa z jak najszerszym kręgiem interesariuszy, na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z Programem. Opinie i uwagi do Programu można przekazywać za pomocą formularza od 15 marca do 5 kwietnia bieżącego roku.

Wypełniony formularz należy przekazać w  jednym z poniższych trybów:

  • e-mailem na adres: agnieszka.malachowska@mpit.gov.pljanusz.rolicz@mpit.gov.pl;
  • pocztą na adres: Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
  • osobiście do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, znajdującej się pod adresem Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
  • faksem na nr: 22 262 91 32.

pdf Program współpracy MPiT z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2020

1.78MB

doc Formularz zgłoszenia opinii

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2019 16:03
Osoba publikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska
Zmodyfikowano: 14.03.2019 16:45
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska