Marek Redźko

Dyrektor Generalny

  • Marek Redźko

    Marek Redźko

Życiorys

12 stycznia 2018 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2008-2009 odbył aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji.

Urzędnik służby cywilnej związany w latach 2006-2018 najpierw z Ministerstwem Zdrowia, a następnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pracował m.in. w Zespole ds. Państwa w Departamencie Komitetu Rady Ministrów oraz w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował stanowisko radcy Szefa KPRM w Wydziale Obsługi Merytorycznej Prezesa Rady Ministrów, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. Kadr „R”. Od 2014 r. uczestniczy w pracach Rady do Spraw Uchodźców jako członek orzekający w postępowaniach administracyjnych o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

W 2005 roku odbył staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, a w trakcie przygotowywań do polskiego przewodnictwa w Radzie UE w latach 2010-2011 uczestniczył w stażu w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Zna język angielski oraz francuski.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.03.2019 16:37
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.03.2019 16:37
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl