Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. Analiza projektów inwestycyjnych z punktu widzenia ich wpływu na gospodarkę polska na jej innowacyjność i konkurencyjność.
 2. Ocena prezentowanych przez PAiH projektów inwestycyjnych pod kątem zasadności udzielenia wsparcia.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Sekretarz Stanu lub Podsekretarz w ministerstwie właściwym ds. gospodarki (przewodniczący)
 2. Po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczonym przez ministra kierującego działem administracji rządowej:
  1. budownictwo,
  2. finanse publiczne,
  3. gospodarka morska,
  4. gospodarka wodna,
  5. łączność,
  6. praca,
  7. rolnictwo,
  8. rozwój regionalny,
  9. szkolnictwo wyższe,
  10. transport,
  11. środowisko,
  12. sprawy zagraniczne.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Grażyna Ciurzyńska

tel. (22) 22 262 76 50

E-mail: sekretariatDRI@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 38 PRM z dnia 1 czerwca 2015 w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. (M.P. 2015 poz. 520 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:47
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:47
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej 1.0 28.01.2019 11:47 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP