Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zespół jest organem doradczym Rady Ministrów, odpowiedzialnym za wypracowywanie stanowisk rządu RP w kwestiach realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w OECD, zapewniania spójności stanowiska rządu RP prezentowanego na forum OECD ze stanowiskami zajmowanymi na innych forach międzynarodowych, opracowywaniem stanowiska rządu RP na posiedzenia Ministerialnej Rady OECD itp.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w MPiT - przewodniczący Zespołu,
 2. Maciej Lang, Podsekretarz Stanu w MSZ – zastępca przewodniczącego Zespołu,
 3. Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w MF – zastępca przewodniczącego Zespołu,
 4. Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu w MNiSW
 5. Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT
 6. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w MŚ,
 7. Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN
 8. Wanda Buk, Podsekretarz Stanu w MC
 9. Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w ME
 10. Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w MZ
 11. Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w MS
 12. Paweł Szrot, Podsekretarz Stanu w KPRM
 13. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW
 14. Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
 15. Marek Niechciał, Prezes UOKiK
 16. Dominik Rozkrut, Prezes GUS

Wakaty na stanowiskach przedstawicieli: MEN, MGMiŻŚ, MI, MIiR, MRPiPS, KNF.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. (22) 262 9270

faks (22) 262 9136

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Zespół Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych, 

Kierujący Zespołem Piotr Krawczyk

Tel. (22) 262 9747

E-mail: piotr.krawczyk@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r. ws. Międzyresortowego Zespołu ds. OECD (zmienione zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2012 r. oraz zarządzeniem nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:39
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:40
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Międzyresortowy Zespół ds. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 1.0 28.01.2019 11:39 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP