Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej RP

Cele Zespołu:

 • przegląd i analiza obowiązujących RP międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochrony inwestycji (umowy BIT) z innymi krajami pod kątem zgodności z prawem UE oraz z interesami gospodarczym RP i polskich inwestorów;
 • identyfikowanie państw, z którymi celowe jest zawarcie umów BIT;
 • przegląd i analiza zasad ochrony inwestycji mechanizmu rozwiązywania sporów w projektowanych umowach unijnych.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – przewodniczący,
 2. Pan Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – wiceprzewodniczący,
 3. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji,
 4. Pan Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
 5. Pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
 6. Pan Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 7. Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury,
 8. Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
 9. Pan Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 10. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 11. Pan Rafał Romański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 12. Pan Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 13. Pan Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
 14. osoba do wyznaczenia, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Łukasz Porażyński

tel. 22 262 92 70

faks 22 262 91 36

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawnomiędzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej RP (M.P. 2018 poz. 497 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:40
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:41
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Międzyresortowy Zespół ds. prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej RP 1.0 28.01.2019 11:40 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP