Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie

Wymagania związane ze stanowiskiem

  1. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
  2. obywatelstwo polskie;
  3. korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiadanie kompetencji kierowniczych;
  6. posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wymagania pożądane

  1. doświadczenie zarządcze z sektora publicznego lub prywatnego;
  2. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Głównego Urzędu Miar na forach instytucji międzynarodowych.


Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar – nie otwierać”, na adres:
MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i TECHNOLOGII
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

Szczegółowe informacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

doc Ogłoszenie na stanowisko Prezesa GUM

0.11MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.03.2019 12:31
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.03.2019 12:31
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar 1.0 18.03.2019 12:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP